CORONA BELEID

Zandiego Beach is lid van de KHN (Koninklijke Horecabond Nederland) en wij volgen het protocol dat zij opgesteld heeft. Het protocol is een levendig document dat aangepast wordt naar aanleiding van de actuele situatie in Nederland. Zodra er wijzigingen in landelijke overheidsmaatregelen worden doorgevoerd, dan passen we daar het protocol zo spoedig mogelijk op aan. 

 

Voor onze medewerkers geldt dat de werkplekken op minimaal 1,5 meter van elkaar gerealiseerd worden en dat permanente kruislijnen in de keuken voorkomen worden, zodat ook hier collega's niet binnen 1,5 meter van elkaar komen. Onze medewerkers wassen iedere 30 minuten hun handen conform de voorschriften van het RIVM. Werkoppervlakten worden ieder uur grondig gereinigd.

 

Voor Zandiego Beach geldt dat we een restaurant, een take away en een groot terras hebben, hieronder de specifieke richtlijnen.

RESTAURANT

TAKE AWAY

TERRAS


Bij binnenkomst:

Voorkom ophoping van gasten bij de ingang:

 • Werk uitsluitend met reserveringen via website, app of telefonisch.
 • Bij ontvangst moet er een controle- gesprek plaats vinden om in te schatten of er gezondheidsrisico's zijn. Is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten? Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden.
 • Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet tijdens het controlegesprek ook gevraagd worden of de gasten een gezamenlijk huis-houden vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.
 • Zijn er geen gezondheidsrisico's, begeleid op gepaste afstand de gasten naar hun tafel.
 • Breng markeringen aan om te voor-komen dat (groepen van) gasten die even moeten wachten binnen een afstand van 1,5 meter van elkaar komen te staan.
 • Laat alle gasten bij binnenkomst de handen wassen (of met water en zeep of met een desinfecterende handgel.

Bij vertrek:

Indien mogelijk, gebruik een andere deur voor het vertrek dan voor de binnenkomst.

 

Algemene regels:

 • Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende tafels zitten.
 • Meer dan 2 personen aan één tafel die binnen 1,5 meter van elkaar zitten zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huis-houding vormen.
 • Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, dan mogen medewerkers binnen 1,5 meter aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen, terwijl de gasten aan tafel zitten.
 • Reining tafels, stoelen en menukaarten grondig als gasten het horecabedrijf hebben verlaten.
 • Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of creditcard.

Als er een afhaalmogelijkheid (van maaltijden en/of dranken) wordt geboden, dan gelden de volgende regels:

 • Maximaal 3 afhalers. Dit geldt zowel wanneer de afhaalplek binnen is als buiten (bijvoorbeeld een loket).
 • Waarborg 1,5 meter afstand tussen de afhalers.

Algemene regels voor terrasgebruik:

 • Als het terras voor een ingang van de horeca-inrichting ligt, dan zorgt de ondernemer voor een pad naar de ingang waarop 1,5 meter afstand naar de tafels op het terras mogelijk is.
 • Bij ontvangst op het terras moet er een controlegesprek plaats vinden om in te schatten of er gezondheidsrisico's zijn. Is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten? Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden.
 • Als het een groep betreft van drie of meer personen, dan moet de gasten gevraagd worden of zij een gezamenlijke huishouding vormen. Als dit niet het geval is, dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen.
 • Gasten mogen alleen maar zitten op een terras, niet staan.
 • Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen personen die aan verschillende tafels zitten.
 • Meer dan twee personen aan één tafel, die binnen 1,5 meter van elkaar zitten, zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.
 • Reinig tafels, stoelen en menukaarten grondig als gasten het terras hebben verlaten.
 • Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of creditcard.

 

ZANDIEGO BEACH | KENNEMERSTRAND 160-172 | 1976 GA IJMUIDEN

0255-514222 | INFO@ZANDIEGO.NL